Przypominamy o zmianie ceny wody

Przypominamy o zmianie ceny wody

Szanowni Klienci!

Przypominamy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE przyjęło rok temu tj. 25 lipca 2019 roku, taryfę za wodę i ścieki na lata 2019 – 2021. Zgodnie z ww. taryfą z dniem 25 lipca 2020 r. cena wody na terenie Miasta Jaworzno ulega podwyższeniu o 10 groszy, natomiast cena ścieków pozostaje bez zmian.

Opłaty abonamentowe pozostają na tym samym, niezmienionym poziomie przez cały okres obowiązywania taryfy (2019/2020/2021), a w roku 2021 obowiązywać będą te same stawki za wodę i ścieki co w roku bieżącym.

Z pełną treścią taryfy można zapoznać się na stronie www.wodociągi.jaworzno.pl w zakładce „Cennik usług” lub bezpośrednio pod tym linkiem 

Cena wody i ścieków obowiązująca od 25 lipca 2020 woda: 5,75 zł za 1m3, ścieki 9,85 zł za 1 m3. Razem 1 m3 wody i ścieków 15,60 zł. Opłaty abonamentowe bez zmian. 

 

* w przypadku wyboru usługi e-faktura opłata w wysokości 1,00 zł brutto.