Płukanie sieci wodociągowej na os. Koźmin

Płukanie sieci wodociągowej na os. Koźmin

W odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców informujemy, że po przebudowie rurociągu w dzielnicy Koźmin i zmianie kierunku przepływu wody mogą pojawiać się pojedyncze miejsca, gdzie parametry fizyko-chemicznym wody są pogorszone. W związku z powyższym Spółka przystępuje w dniu z 14/15.01.2014 r. w godz. 22:00 – 6:00 do systemowego płukania sieci wodociągowej.

Informujemy, że w tym czasie na obszarze osiedla Koźmin mogą wystąpić spadki ciśnienia wody lub całkowite jej braki oraz okresowe zmiany fizyko – chemiczne wody (barwa, mętność).
Do czasu unormowania się sytuacji, woda pitna będzie dostarczana mieszkańcom w workach 10 l lub beczkowozem. Za czas, w którym wystąpiły zmiany fizykochemiczne wody, mieszkańcom dzielnicy Koźmin udzielane będą upusty cenowe. Każdy, kogo taka sytuacja dotknęła, może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o naliczenie upustów do firmy wodociągowej.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.