Radiowy system odczytu wodomierzy

Radiowy system odczytu wodomierzy

Od 5 lat Spółka wodociągowa dla swych odbiorców montuje liczniki w najwyższej klasie metrologicznej. Od roku wodomierze te wyposażone zostają w moduł radiowy służący do ich bezprzewodowego odczyt.
Pierwsze moduły pozwalające na odczyt liczników drogą radiową zostały zainstalowane w 2009 roku. Ich początkowa liczba wyniosła 158 sztuk.  Obejmowała urządzenia zlokalizowane w ciężko dostępnych miejscach, takich jak głębokie studzienki wodomierzowe  oraz budynki znajdujące się przy ulicy Cezarówka Górna.
Nowoczesny wodomierz wraz z modułem to zestaw, który oprócz stanu licznika pozwala na zgromadzenie wielu dodatkowych informacji. Potrafi zinterpretować kierunek przepływu wody, wycieki wody czy też informacje na temat mechanicznych ingerencji w jego prace. Może pracować przy całkowitym zanurzeniu i jest odporny na działanie pola magnetycznego.
W roku 2010 wodociągi planują zamontować 1000 sztuk modułów oraz ponad 3,5 tys. sztuk nowoczesnych wodomierzy za łączną sumę prawie 1 mln zł. Będą one zakładane na wodomierzach głównych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także u prywatnych odbiorców.