Reja

Reja

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 10 czerwca 2015 roku, do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Reja. Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.