Remont przyłączy wodociągowych

Remont przyłączy wodociągowych

Od początku stycznia do końca października w ramach bieżącego utrzymania sieci Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyremontowało ponad 80 przyłączy wodociągowych. Na zakwalifikowane do remontu przyłącza o łącznej długości 3000 metrów, Spółka w roku bieżącym wydała już prawie 600 tys. zł.
Według dokonanych pomiarów inwentaryzacyjnych w posiadaniu przedsiębiorstwa jest ponad 11 tys. przyłączy, które po zsumowaniu tworzą 200 kilometrowy odcinek sieci, który sukcesywnie należy przeglądać i remontować. Każdego roku na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków mieszkańców oraz na podstawie zabezpieczonych środków finansowych, przedsiębiorstwo obiera odpowiednią liczbę przyłączy, których remont należy wykonać.
Jednak jak podkreśla rzecznik Spółki Sławomir Grucel – rozpoczęcie poszczególnych prac poprzedzone jest zawsze wizją lokalną, na podstawie której określany jest rzeczywisty stan przyłącza oraz ewentualny termin wykonania.

Z reguły na kompleksowe wyremontowanie jednego przyłącza w zależności od jego długości, lokalizacji w terenie, służby wykonawcze jaworznickich wodociągów potrzebują średnio od 1 do 5 dni roboczych. Czas remontu uzależniony jest od nawierzchni i zagospodarowanego terenu, a każdy przyłącz stanowi  odrębne zadanie, do którego należy się starannie przygotować dokumentacyjnie oraz materiałowo – dodaje Grucel.