Remont sieci wodociągowej w Byczynie

Remont sieci wodociągowej w Byczynie

Po zakończeniu budowy wodociągu w ulicy Rumiankowej i Rapackiego, przedsiębiorstwo wodociągowe rozpoczęło kolejne działania inwestycyjne w dzielnicy Byczyna. Działania te warte są prawie 900 tys. zł.

Do końca listopada, modernizacji poddana zostanie sieć wodociągowa na ulicy Kościelnej, Ćwiklińskiej oraz Żukowej. Sieć zostanie wyremontowana wraz z przyłączami doprowadzającymi wodę do prywatnych posesji. Każde  przyłącze objęte renowacją zostanie wyposażone w studzienkę wodomierzową oraz licznik. Łącznie wymienionych zostanie 3 km rur.

Większość prac prowadzona będzie tradycyjną metodą poprzez wykop otwarty. Tylko dwa przejścia wodociągu pod ciekiem wodnym Byczynka, w ulicy Żukowa i Ćwiklińskiej, wykonane będą w sposób bezwykopowy – przewiertem sterowanym.

Powodem wymiany sieci w tej części miasta są liczne usterki wywołane m. in. przez szkody górnicze.