Remont twardym rękawem

Remont twardym rękawem

W Szczakowej w ulicy Kolejarzy i Jagiellońskiej zakończyła się modernizacja sieci kanalizacyjnej o długości 0,5 kilometra. Odtworzenie właściwości technicznych sieci przeprowadzone zostało metodą bezwykopową, w technologii tzw. rękawa. Metoda ta była już stosowana w Jaworznie podczas remontu kanalizacji m.in. w ulicy Sławkowskiej, Słowackiego, czy Gwarków. 

Polega ona na wtłoczeniu do wnętrza kanalizacji poliestrowego rękawa. Po wprowadzeniu rękaw, który nasączony jest mieszanką żywic, podlega utwardzeniu. Do jego utwardzenia stosuje się gorącą wodę lub parę wodną. Po usztywnieniu rękaw, od wewnętrznej strony, tworzy jednolity odcinek rury kanalizacyjnej, wypełniając jej wszelkie nieszczelności. Cała procedura poprzedzona jest inspekcją telewizyjną, pomiarem oraz czyszczeniem kanału. W czasie prowadzonych prac tj. do 4 do 12 grudnia w rejonie ulicy Kolejarzy i Jagiellońskiej mogły wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Koszt modernizacji kanalizacji w Szczakowej wyniósł ponad 0,5 mln zł netto.