Remont wodociągu na Obrońców Poczty Gdańskiej

Remont wodociągu na Obrońców Poczty Gdańskiej

Do końca 2015 roku w ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, Polowej, Pionierów, Cmentarnej i części ulicy Sławkowskiej wyremontowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Przez zimę przygotowany zostanie projekt. Natomiast same prace rozpoczną się w drugim kwartale przyszłego roku. Okres zimy chcemy przeznaczyć na przygotowanie projektu budowlano wykonawczego. 

W najbliższych czasie, mieszkańców ulic objętych wymianą, mogą odwiedzić przedstawiciele firmy projektowej, w celu zebrania odpowiednich danych związanych m.in. z obecnym przebiegiem instalacji na prywatnych posesjach– tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Zakres remontowanej infrastruktury będzie obejmował łącznie 6 km infrastruktury wodociągowej. Miejsce stalowych rurociągów zastąpią rury oraz kształtki polietylowe. Na każdej odnodze prowadzącej do budynku zamontowana zostanie zasuwa. Remont przyłączy będzie wykonany do miejsca zabudowy wodomierza tj. w zależności od obecnego rozwiązania do budynku lub do studzienki wodomierzowej.

Całe zadanie ma być zrealizowane do końca 2015 roku i kosztować ponad 2 mln zł. Po remoncie, naruszone części nawierzchni zostaną odbudowane.