Remonty przyłączy wodociągowych

Remonty przyłączy wodociągowych

Blisko 47 przyłączy wodociągowych z ponad 90, zakwalifikowanych do remontu w roku 2008, zostało już zmodernizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Na wykonanie tych prac w bieżącym roku Spółka zabezpieczyła ponad 0,5 mln zł.
W posiadaniu przedsiębiorstwa jest prawie 11 tys. przyłączy, które po zsumowaniu tworzą ponad 200 kilometrowy odcinek sieci, a które sukcesywnie należy przeglądać i wymieniać. W roku 2007 wykonano modernizację 69 przyłączy o łącznej długości 2227 metrów. W roku  obecnym długość wyremontowanych przyłączy ma wzrosnąć do 3000 metrów.

Na każdy rok, na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków przedsiębiorstwo obiera odpowiednią liczbę przyłączy, których remont należy wykonać, jednakże następuje to po ich uprzednim zakwalifikowaniu, a raczej dokładnym określeniu ich rzeczywistego stanu technicznego – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK – I aby zamierzony wynik osiągnąć dział wykonawstwa MPWiK starannie pilnuje przyjętego harmonogramu. Kończąc jeden remont planuje i przygotowuje dokumentacje oraz gromadzi materiały    do kolejnego.
Statystyczna średnia długość przyłącza na terenie miasta to około 50 metrów. A jak już zostało wspomniane, każdy przyłącz to indywidualne zadanie, zarówno pod względem materiałowym, lokalizacyjnym, kosztowym jak i czasowym, gdyż na kompleksowe wyremontowanie jednego przyłącza, jeśli nie napotka się na znaczne utrudnienia, wodociągi potrzebują średnio od 1 do 5 dni roboczych. Każdorazowo na dany rok Spółka pozostawia także niewielką rezerwę na nieprzewidziane, nagłe zdarzenia jakie mogą wystąpić na tej części sieci wodociągowej.
Obecnie zakrojone prace służb technicznych MPWiK realizowane są na ulicy Królewskiej. Jednorazowo remontowanych jest tam 14 przyłączy wodociągowych. Wraz z nimi dokonywana jest całkowita wymiana znajdującego się na tej ulicy wodociągu. Jego stan    i awaryjność niejednokrotnie dawała  o sobie znać. Łącznie swym zakresem prace obejmują czterystumetrowy odcinek sieci. Efekty prac mieszkańcy będą mogli poznać już pod koniec listopada.