Rękaw w kanale

Rękaw w kanale

Do końca roku zmodernizowana zostanie sieć kanalizacyjna w rejonie ulicy Leśnej i Matejki. Odtworzenie właściwości technicznych sieci przeprowadzone zostanie metodą bezwykopową, w technologii tzw. „rękawa”. Metoda ta sprawdziła się już w Jaworznie. Była stosowana m.in. podczas remontu kanalizacji w ulicy Sławkowskiej, Słowackiego, Kolejarzy, Jagiellońskiej, czy Gwarków.

Sposób ten polega na wtłoczeniu do wnętrza rur kanalizacyjnych poliestrowego rękawa nasączonego żywicą samoutwardzalną. Następnie rękaw, przy pomocy światła UV poddawany jest utwardzeniu. W ten sposób, od wewnętrznej strony, tworzy się jednolity odcinek rury kanalizacyjnej, wypełniający jej wszelkie nieszczelności i pęknięcia. Wcześniej cała procedura poprzedzona jest inspekcją telewizyjną, pomiarem, a także oczyszczeniem kanału. Podczas prowadzonych prac, w rejonie ulicy Leśnej i Matejki mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Pojazdy, które wykonywać będą renowacje, zajmą jedną część pasa jezdni. Koszt modernizacji 1,5 kilometrowego odcinka wyniesie ponad 1 mln zł.