Roboty kanalizacyjne na Łubowcu

Roboty kanalizacyjne na Łubowcu

Na ulicy Zubrzyckiego w dzielnicy Łubowiec ruszają prace kanalizacyjne. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Od 28 marca jaworznickie wodociągi przystępują do modernizacji i przebudowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Zubrzyckiego. Roboty prowadzone będą na odcinku 160 metrów i potrwają do 30 kwietnia. Inwestycja została podzielona na cztery etapy. Podczas każdego  z etapów wykonawca wyłączy z ruchu kołowego poszczególne odcinki ulicy zapewniając jednocześnie mieszkańcom dojazd i dojście do posesji. Wartość zadania szacowana jest na 264 tys. zł.