Roboty kanalizacyjne w toku

Roboty kanalizacyjne w toku

W dwóch miejscach na terenie miasta, w ulicy Azot/Szelonka oraz w rejonie Al. Piłsudskiego Spółka wodociągowa prowadzi modernizację kanalizacji, której łączny koszt wyniesie ponad pół miliona złotych. Zakres powstającej w rejonie ulicy Azot/Szelonka kanalizacji sanitarnej obejmuje blisko 40 podłączeń do prywatnych posesji oraz budynek Przedszkola nr 15. Znaczna część prac na ulicy Szelonka została już zrealizowana. Obecnie wykonawca przygotowuje się do utwardzenia i zaasfaltowania nawierzchni drogi w ulicy Szelonka i do dalszej kontynuacji zadania w rejonie ulicy Azot.
Budowa powyższej sieci kanalizacyjnej o długości 1300 metrów zaplanowana została do końca lipca 2010. Z racji na intensywne opady oraz poziom wód gruntowych, termin zakończenia prac przesunięto na 30 września.
Podobne przesunięcie nastąpiło w prowadzonych pracach w Al. Piłsudskiego. Tu roboty kanalizacyjne, które zostały zrealizowane w 70%, przedłużono do 31 sierpnia. Pod koniec wakacji mieszkańcy bloków przy Al. Piłsudskiego 31, 33, 35, 37, 39 będą mogli już korzystać z nowo modernizowanej sieci kanalizacyjnej.