Rodziewiczówny, 1 Maja

Rodziewiczówny, 1 Maja

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  22.06.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 12:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicyRodziewiczówny, 1 Maja.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.