Rok ważnych inwestycji. Rozmowa z prezesem MPWiK Sp. z o. o. Józefem Natonkiem

Rok ważnych inwestycji. Rozmowa z prezesem MPWiK Sp. z o. o. Józefem Natonkiem

Za nami rok 2008, jaki w pana przekonaniu oraz pana współpracowników był ten rok?
Józef Natonek: Miniony rok, był bez wątpienia dla MPWiK rokiem wytężonej i intensywnej pracy, mającej w zamierzeniu jeden cel – zapewnienie prawie 100 tysięcznemu miastu ciągłości w dostawie wody pitnej. Chodź chwilowe braki w jej dystrybucji z przyczyn niezależnych w minionym roku mogły wystąpić w niektórych dzielnicach, a zarazem w poszczególnych domach, to jestem przekonany, iż zrobiono wszystko by w sposób szybki oraz technicznie możliwy rozwiązać powstały problem. Bo pod pojęciem ciągłość kryje się wiele znaczeń i czynności. Zarówno zakup, produkcja wody pitnej, usuwanie awarii, kontrola jakości wody pitnej, jak i prace naprawcze sieci, remonty przyłączy wodociągowych, wymiany wodomierzy, oraz realizowanie niezbędnych inwestycji wod – kan na terenie miasta.
W roku 2008 nasze służby techniczne wyjeżdżały do awarii sieci wodociągowej 550 razy. Do prac konserwatorskich, takich jak wymiana hydrantów, zasuw itp. prawie 559 razy. Natomiast samych awarii związanych, z drożnością czy zaburzeniami grawitacyjnymi przy spływie nieczystości płynnych było 625 przypadków w ciągu roku. To porównywalna liczba zdarzeń do roku 2007. Spora powierzchnia miasta (152,7 km2) to także spora długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (800 km długości), a co za tym idzie spora liczba urządzeń i armatury wodociągowej oraz spora liczba prac konserwatorskich jakie winno się na niej wykonywać.

Ile wody nasze miasto potrzebowało w 2008 roku?
JN: W przeciągu roku do samej sieci wodociągowej wtłoczono, czyli wyprodukowano oraz zakupiono, prawie 7 mln m3 wody pitnej.  Większość na skutek zauważalnej suszy hydrologicznej pochodziła ze źródeł zewnętrznych. W oczyszczalni Jeleń – Dąb oczyszczono niespełna 4,3 mln m3 ścieków. To nadal znaczna dysproporcja między tymi wskaźnikami oraz problem, z którym od lat przedsiębiorstwo się boryka. Mimo licznych upustów cenowych, mam tu na myśli realizowaną przez nas akcję „ Zapłać mniej za kanalizację”, sporych możliwości przerobowych oczyszczalni oraz umieszczania studzienek kanalizacyjnych na terenie prywatnych posesji, odsetek nowych odbiorców korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej rośnie w bardzo wolnym tempie. W dwa tysiące ósmym zyskaliśmy zaledwie 61 nowych odbiorców kanalizacji. Tak utrzymujące się tempo sprawia, iż obecnie wybudowana kanalizacja nadal przynosi znikomy dochód do przedsiębiorstwa.
Na myśl o produkcji wody, jej wtłoczeniu, awariach, rodzi się pytanie. Jak ukształtowały się ubytki wody pitnej w 2008 roku, bo przecież jak pan mówi na tak licznej sieci i powierzchni, na pewno jakieś powstały?
JN:W roku ubiegłym, pomimo odnotowanych i usuniętych usterek wodociągowych przy nieco większej liczbie metrów sześciennych wtłoczonych do sieci, wielkim wysiłkiem udało się utrzymać poziom ubytku wody pitnej na poziomie 30 %. Myśle, że to wielki postęp, ale i zakres w którym musimy poprawić swe wyniki i ciągle je kontrolować.  W przeciągu 5 lat liczbę ubytków wody pitnej zmniejszyliśmy o 10% (z 40% na 30%), ale moim marzeniem jest  jeszcze większa tendencja spadkowa.
Czy prowadzone są w tym kierunku jakieś działania?
JN:a pewno głównym działaniem jest systematyczna wymiana sieci wodociągowej. Każdym rokiem staramy się takich prac w miarę możliwości wykonywać coraz więcej. Po za tym odpowiadając na bezpośrednie wnioski mieszkańców w przeciągu roku wyremontowaliśmy 84 przyłączy wodociągowych o łącznej długości prawie 2 km, na kwotę 350 tys. zł. Na blisko 14000 wodomierzy głównych w roku 2008 wymieniono oraz zamontowano prawie 3 000 nowych wodomierzy, których legalizacja przypadała na miniony rok. Montowane w 2008 roku urządzenia to wodomierze w klasie metrologicznej C, charakteryzujące się większą czułością i dokładnością, a zarazem zwiększoną odpornością na działanie pola magnetycznego.
Nie jesteśmy jednak w stanie, w sposób stuprocentowy wyeliminować kradzieży wody. W samym 2008 odnotowaliśmy ponad 24 takie przypadki, a od rozpoczęcia kontroli, czyli od 2005 roku wykryto ich prawie 678.
Rok 2008 to także rok poważnych inwestycji, zresztą dosyć mocno zapowiadanych przez Spółkę. Inwestycji, które w sposób znaczący mają przysłużyć się miastu i jego mieszkańcom. A więc co udało się zrealizować?
JN: W porównaniu do roku 2007, kwota i zakres zadań przypadający na 2008r był znacznie poważniejszy. W roku 2007 zmodernizowano 6 km sieci wod – kan za ponad 2,5 mln zł.
W 2008 za łączną sumę 7,5 mln zł wyremontowano i zmodernizowano 8,8 km sieci wodociągowej oraz  9,3 km sieci kanalizacyjnej. Z czego w obydwu przypadkach większą połowę stanowiła nowowybudowana sieć.
Zgodnie z założeniami udało się wybudować podstawową infrastrukturę wraz z nowoczesną tłocznią ścieków obsługującą bloki mieszkalne JTBS przy ulicy Chełmońskiego. Stworzono ponad kilometrowy odcinek zapowiadanej sieci kanalizacyjnej na ulicy Lipinka i Koniówki. Nie zabrakło także bieżących konserwacji. Nowatorską metodą „rękawa” zmodernizowano sieć kanalizacyjną na ulicy Krasickiego, Gwarków, Szymanowskiego i Tuwima, a także na os. Podłęże dokonano czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną. W ramach projektu „Rynek od. Nowa” przebudowano sieć wodociągową oraz sieć kanalizacyjną na ulicy Sławkowskiej, Sienkiewicza oraz na nowopowstałym Łączniku Zielona – Sienkiewicza. W ciągu minionego roku budowano i modernizowano także sieci wodociągowe na takich ulicach jak: ul. Wesoła/Węgrzyna, ul. Miodowa, ul. Królewska, ul. Rumiankowa. Dokonano także modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami na os. Sigma, stwarzając mieszkańcom, indywidualne możliwości rozliczania z dostawcą. Po wielu staraniach udało się rozpocząć prace nad porządkowaniem gospodarki wodno ściekowej w okolicach potoku Wąwolnica. Od ulicy Reja do ulicy Krakowskiej, za ponad 8 mln zł, modernizowana jest obecnie sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieć wodociągowa. W celu uniknięcia wysokich opłat środowiskowych rozpoczęła się także budowa  tłoczni oraz siedmiokilometrowego odcinka kolektora tłocznego w rejonie ulicy Batorego. Dziesięciomilionowa inwestycja pozwoli na odprowadzanie nieczystości płynnych z takich dzielnic jak Szczakowa, Długoszyn, Niedzieliska prosto do oczyszczalni. Trwają także prace przy przebudowie sporej długości wodociągu wraz z przyłączami na ul. Kasztanowej. Te trzy inwestycje to inwestycje „przechodzące”, których całkowite zakończenie nastąpi w roku obecnym.
Długość zmodernizowanej sieci wygląda optymistycznie i robi wrażenie jednak jakie plany na przyszłość posiada Spółka?
JN: Plany są i nie zamierzamy siąść na laurach. Oprócz kontynuacji rozpoczętych zadań, na 2009 rok zaplanowaliśmy budowę sieci wodociągowej w os. Byczyna zaczynając od ul. Gwardzistów. Pragniemy także realizować kolejny etap prac wodno – kanalizacyjnych na ul. Rumiankowej. W naszych planach jest także wykonanie generalnego remontu zbiorników wody pitnej WARPIE oraz dalsze działanie w ramach projektu „Rynek od. Nowa” – ul. Słowackiego, płyta Rynku. Planujemy także budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Piłsudskiego 30 i ul. Towarowej 67 -42 oraz planujemy uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Chopina i ul. Młyńskiej. W naszych zamierzeniach jest także modernizacja urządzeń sieci wodociągowej – hydroforni w os. Podwale oraz przebudowa znacznego odcinka wodociągu min. w ulicy Batorego, Dąbrowskiego, Końcowej, Pasternik oraz ulicy Szczakowskiej.
Ze względu na spore nakłady, poniesione na obecnie realizowane inwestycje (Wąwolnica, Przepompownia Batorego), prace związane z budową ujęcia wody pitnej „Piaskownia” zostały przesunięte. Jednak już w grudniu  złożony został wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno dla dzielnic Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska, Ciężkowice”, obejmującego swym zakresem wykonawczym, między innymi wspomniane ujęcie wody pitnej. Projekt przechodzi obecnie etap weryfikacji formalnej i merytorycznej. Jednak co do wyników tego konkursu musimy jeszcze cierpliwie poczekać i mocno trzymać kciuki. W nowym roku w spółce przygotowywane są także niewielkie zmiany reorganizacyjne. Ma zostać wprowadzony system budżetowania przedsiębiorstwa, którego celem będzie racjonalizacja wydatków. W zamierzeniach jest także wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Rozmawiał (SG)