Rozpoczyna się budowa kanalizacji wartej 200 milionów złotych

Rozpoczyna się budowa kanalizacji wartej 200 milionów złotych

W czwartek 25 sierpnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało z firmą INSBUD pierwszą umowę na budowę kanalizacji w mieście. Już wkrótce rozpoczną się prace budowlane o wartości 206 mln zł. Umowa dotyczy budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w osiedlach Pieczyska i Ciężkowice. Kontrakt realizowany będzie w latach 2011 – 2013, w jego ramach powstanie prawie 50 km nowej sieci za blisko 50 mln zł brutto. Wykonawcą zostało konsorcjum firm INSBUD z Tarnowa i WOLIMEX z Limanowej.

Polska wchodząc do Unii Europejskiej zobligowała się do zaakceptowania wymogów dot. ochrony środowiska. Dlatego do końca 2015 roku 95% mieszkańców Jaworzna musi zostać podłączonych do kanalizacji. To czas do którego należy wykonać kanalizację – przypomina Józef Natonek, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
„Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” to jedna z największych inwestycji miejskich w ostatnich latach. W ramach Projektu powstanie 86 km kanalizacji sanitarnej, 4,31 km sieci wodociągowej, powstanie także 14 tłoczni i przepompowni oraz Stacja Uzdatniania Wody. Dzięki rozbudowie systemu w mieście o prawie 13 tys. wzrośnie liczba mieszkańców obsługiwanych przez kanalizację. – Budowa kanalizacji choć kosztowna, to inwestycja, która się opłaca. Bo zamiast płacić ogromne kary za zanieczyszczanie środowiska, za te pieniądze zbudujemy infrastrukturę, dzięki której wzrośnie komfort życia mieszkańców – podkreślił na czwartowej konferencji prasowej Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna.

 

Gabriela Lenartowicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaznaczyła, iż 200 mln zł przeznaczonych na ten projekt to dobrze zainwestowane pieniądze. Jak mówiła Lenartowicz inwestycja to koło napędowe lokalnej gospodarki, ponieważ pieniądze przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników lokalnych firm zaangażowanych w projekt rozbudowy kanalizacji, a także w mniejszej części na podatki trafiające do budżetu miasta. Bardzo ważnym elementem projektu jest przekonanie mieszkańców, aby podłączyli się do kanalizacji – akcentuje prezydent Silbert. Obecnie pracujemy nad specjalnym programem ulg dla tych, którzy nie mają na to funduszy. Pieniądze na wsparcie mieszkańców, w części będą pochodziły ze środków gminnych, a w części z pożyczki, którą będą mogli zaciągnąć i spłacić już po podłączeniu.
Jak podkreśliła obecna na konferencji Maria Ptaszyńska, Dyrektor Departamentu Ochrony Wód, także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć kilkaset mln złotych wsparcia na przyłączenia mieszkańców no nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w całym kraju.
Koszt inwestycji „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” wynosi 206 mln zł. Projekt otrzymał dotację z Funduszu Spójności w wysokości 110 mln zł, co stanowi 53% ogólnych kosztów. 30 mln zł pochodzi natomiast z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozostałą kwotę w wysokości 66 mln zł zapewnia Miasto oraz Spółka. Inwestycja realizowana jest w latach 2011-2013.