Rozściełacz asfaltu w akcji

Rozściełacz asfaltu w akcji

W lipcu pisaliśmy, że w Jeleniu Łęgu z planowych 9 kilometrów, zrealizowano 6 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Stan ten w przeciągu ostatniego miesiąca uległ zmianie. Jak raportuje wykonawca, firma Insbud – obecnie do zakończenia zadania pozostało zakopać niewiele, bo niespełna 2,5 kilometra rur. W planach są również prace związane z asfaltowaniem, które niebawem nabiorą widocznego tempa.

W tej chwili prace instalacyjne prowadzone są na ulicy Wielki Dół, Kosów, Łęgowej oraz na ulicy Zwycięstwa. Najdłuższej ulicy, gdzie oprócz tradycyjnego wykopu roboty prowadzone są przewiertem sterowanym w celu ułożenia rur kamionkowych. To na tej ulicy, przed rozpoczęciem asfaltowania, robotnicy będą wykonywać poprzeczne przejścia kanalizacji, tak aby podłączyć wszystkie budynki znajdujące się po obu stronach drogi – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Na teren robót, przetransportowano także rozściełacz asfaltu. 24 sierpnia rozpoczął on kładzenie asfaltu na ulicy Bożka. Jak zapowiada Kierownik Budowy to dopiero początek. Bowiem do końca września asfalt będzie się ścielił na kilku kolejnych ulicach. Od 28 sierpnia do 1 września na ulicy Dolnej. Od 4 do 8 września na ulicy Nadrzecznej i Nad Brzegiem, a od 11 do 15 września na ulicy Celników. Od połowy września do asfaltowania przygotowywana będzie ulica Zwycięstwa tj. odcinek od skrzyżowania z ulicą Dolną do Mały Dół, a potem od ulicy Mały Dół do Wielki Dół.

Powyższe prace prowadzone są w ramach inwestycji kanalizacyjnej pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza V”. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.