Rusza Wąwolnica

Rusza Wąwolnica

Zgodnie z umownymi zapisami w dniu ósmego sierpnia przekazano plac budowy dla kolejnej inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie, a mianowicie inwestycji pn. „Kanał Wąwolnica Etap V od ul. Reja do ul. Krakowskiej w Jaworznie”. Wartość zadania realizowanego przy finansowym udziale gminy opiewa na blisko 8 mln zł. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu, a planowany termin ich zakończenia szacuje się na czerwiec 2009r.
Z przeprowadzonego przetargu na zadanie, gdzie oferty swe zgłosiło dziesięciu wykonawców, wyłoniono najkorzystniejszą, złożoną przez firmę INSBUD z Tarnowa. Jak zapowiada MPWiK jest to kolejna duża zarówno pod względem finansowym oraz pod względem rzeczowo – zadaniowym rozpoczęta w tym roku inwestycja, mająca porządkować gospodarkę wodno – ściekową na terenie miasta.
Przystępujemy do ważnego zadania obejmującego swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej o długości 1500 m, kanalizacji deszczowej o długości 2100m, budowę nowego rurociągu głównego o długości 1300m oraz obejmującego odbudowę nawierzchni drogi i chodników na całej trasie wykonywanych pracmówi Sławomir Grucel z MPWiKBudowa kanałów sanitarnych jest ściśle powiązana z budową kanału deszczowego i wodociągu, bowiem będą one ułożone wzdłuż drogi, obok siebie.

Prace będą prowadzone na odcinku od byłego wiaduktu znajdującego się na pograniczu ulicy Reja i ulicy Tetmajera. Ulicą Tetmajera poprowadzone będą w kierunku ulicy Byczyńskiej, a następnie w kierunku ulicy Niemcewicza, aż do nowopowstałej obwodnicy, pod którą metodą bezwykopową zostaną umieszczone kolektory, w przyszłości stwarzające dalszą możliwość kanalizowania miasta. Inwestycja swym zakresem obejmuje także przełączenie Stacji Ratownictwa Górniczego do nowego kolektora doprowadzonego przewiertem pod ulicą Krakowską. Pozostałe prace wykonane zostaną tradycyjnym wykopem.
Wykonanie inwestycji i uporządkowanie rozległego obszaru wokół potoku Wąwolnica ma znacząco wpłynąć na pobliskie środowisko naturalne i rozbudować infrastrukturę w dzielnicach.
Inwestycja jest konieczna, gdyż ogólny stan techniczny kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej znajdującej się na tym terenie specjaliści oceniają jako zły z licznymi uszkodzeniami i załamaniamiwyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.
Wyremontowanie kanalizacji sanitarnej ma pozwolić na bezpieczne odprowadzenie nieczystości płynnych do oczyszczalni, a budowa kanalizacji deszczowej na właściwe odprowadzanie wód deszczowych i odwodnienie terenu. Także na skutek wymiany sporego odcinka żeliwnego rurociągu mają zostać wyeliminowane liczne awarie wodociągowe, powodowane min. przez jego nienajlepszy stan techniczny.
Roboty wykonywane na rozległym terenie mogą niejako wpływać na utrudnienia w ruchu drogowym. Jednakże zgodnie z przyjętym projektem prace mają być prowadzone krótkimi odcinkami umożliwiającymi dojazd i dojścia do poszczególnych parceli, a w szczególności umożliwiać dojazd karetki Pogotowia Ratunkowego, czy wozu Straży Pożarnej.