Ruszył kolportaż umów na budowę przyłączy

Ruszył kolportaż umów na budowę przyłączy

Od 6 grudnia rozpoczęto kolportaż umów, których podpisanie stwarza mieszkańcom szansę na uzyskanie dotacji w wysokości do 95 procent poniesionych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego. Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na obszarze objętym projektem kanalizacyjnym „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”, mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów budowy przyłącza w wysokości 50 %, jednak nie więcej niż 2 000 zł. Ten system wsparcia Urzędu Miasta, ruszy już początkiem 2012 roku.

Jednak istnieje szansa na zwiększenie powyższej bezzwrotnej dotacji. Do 9 grudnia każdy z mieszkańców osiedla Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska, Ciężkowice otrzyma wzór umowy, której podpisanie daje szansę Spółce wodociągowej, na wystartowanie w konkursie o pozyskanie dla mieszkańców dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwrot poniesionych kosztów przyłącza w wysokości 45%. Łącząc dotację z UM oraz NFOŚiGW mieszkaniec będzie mógł uzyskać zwrot kosztów przyłączenia się do kanalizacji w wysokości do 95%, a tym samym wykonać przyłącz za niespełna 5 % jego wartości – wyjaśnia Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek.

Wystarczy otrzymaną i podpisaną umowę złożyć do 31.01.2012 r. w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MPWiK przy ul. Św. Wojciecha 34 w Jaworznie, codziennie w godzinach 7:00-15:00, w czwartki 7:00-17:00.

UWAGA: Uzyskanie 45% dotacji z NFOŚiGW uzależnione jest od podpisania w terminie do 31.01.2012r. kolportowanej umowy z MPWiK oraz przyznania dofinansowania przez NFOŚiGW. MPWiK zobowiązuje się do wystartowania w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW w przypadku podpisania min. 300 umów. Przekroczenie terminu lub też nie zawarcie przedmiotowej umowy jest jednoznaczne z pozbawieniem się przez mieszkańca szansy na tak wysoką dotację.

System Dotacji

Umowa o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA:

W sprawie dotacji z NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Jednostka Realizująca Projekt
ul. Św. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno
Tel/fax: (32) 318 60 74
e-mail: jrp@mpwik.jaworzno.pl

W sprawie dotacji Urzędu Miejskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
ul. Dwornickiego 5
43-600 Jaworzno
Tel: (32) 616 16 82; fax: (32) 618 15 01
e-mail: miroslaw.jureczka@um.jaworzno.pl