Ruszyła budowa przepompowni na Białym Brzegu

Ruszyła budowa przepompowni na Białym Brzegu

Wodociągi w Jaworznie przystępują do intensywnych działań modernizacyjnych na sieci kanalizacyjnej. Na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Biały Brzeg w Jeleniu powstanie nowoczesna przepompownia ścieków. Ma ona zagwarantować bezpieczny transport ścieków do oczyszczalni. Kolektory znajdujące się w rejonie ulicy Biały Brzeg to instalacje główne, doprowadzające ścieki z miasta do oczyszczalni. Przez kilkadziesiąt lat górniczej eksploatacji ich stan uległ pogorszeniu. Obecnie znacznie obniżone, załamane zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu.

 Budowa obiektu pompowni oraz kolektorów o najwyższej odporności na działanie szkód górniczych ma zagwarantować bezpieczny i ciągły przepływ ścieków. Działania mają także na celu dostosowanie infrastruktury kanalizacyjnej do realizowanego Projektu unijnego. Już niebawem tymi kolektorami popłyną także ścieki z północnych dzielnic Jaworzna, a ich wzmocnienie ma to umożliwić i ułatwić – tłumaczy Prezes MPWiK Józef Natonek.
W ramach zadania powstanie nowy, wybudowany od podstaw budynek pompowni o kubaturze blisko 800 m3, instalacje sanitarne, rurociągi tłoczne o długości ponad 1,5 kilometra, instalacje elektryczne oraz układ doprowadzający ścieki do obiektu. Prace mają kosztować 6 mln. zł brutto. Jako termin zakończenia robót planuje się czerwiec 2012 roku.