Sieć na ulicy Sławkowskiej już wymieniona

Sieć na ulicy Sławkowskiej już wymieniona

Trwające od początku lipca prace modernizacyjne sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na ul. Sławkowskiej, wchodzące w skład projektu „Rynek Od. Nowa” dobiegają końca. W krótkim terminie bo niespełna w okresie dwóch miesięcy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymieniło wraz z przyłączami biegnącą wzdłuż ulicy instalację wodociągową i kanalizacyjną. Tym samym, terminowe zakończenie prac pozwoliło na przekazanie początkiem września placu budowy Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów w celu wykonania kolejnych robót – odbudowy nawierzchni drogi i chodników. Całość inwestycji ma zakończyć się prawdopodobni jeszcze w tym roku.
W celu wykonania zadania jaworznickie wodociągi dokonały wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości ponad 500 metrów oraz renowacji sieci kanalizacyjnej na ponad 260 metrowym odcinku. W ramach modernizacji wykonano także remont istniejących 11 studzienek kanalizacyjnych oraz dobudowano 9 nowych dla lepszego przepływu nieczystości płynnych od prywatnych posesji. Na wszystkich 20 studzienkach zamontowano nowe pokrywy.
Jak informował MPWiK przebudowę sieci wykonano dwoma metodami. Sieć wodociągową wymieniono stosując tradycyjny wykop, natomiast znaczną część sieci kanalizacyjnej zrewitalizowano z wykorzystaniem jednej z metod bezwykopowych.

Mieliśmy przed sobą poważne zadanie, prawdopodobnie pierwsze wchodzące w skład prestiżowego projektu „Rynek Od.Nowa” oraz świadomość, że musimy wykonać je solidnie i w zamierzonym terminie. Stąd też decyzja o wykorzystaniu w naszych pracach, po raz drugi, metody bezwykopowej tzw. rękawa. – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiKDzięki metodzie, oprócz nowej kanalizacji, zyskaliśmy czas oraz w niewielkim stopniu zmniejszyliśmy uciążliwość dla mieszkańców z tytułu przeprowadzanego remontu.

Pomimo zakończenia prac przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie nadal występować będą utrudnienia w ruchu. Do momentu całkowitego zakończenia prac na ul. Sławkowskiej, tym razem ze strony Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, obowiązywać będą wyznaczone objazdy, do których należy się stosować.
Na czas remontu ul. Sławkowskiej wyznaczono między innymi objazd przez ul. Krótką, która na ten czas stała się ulicą jednokierunkową oraz ulicą, na której obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się ze względu na zastępczy przejazd autobusów PKM. Przejazd przez ulicę Sławkowską zapewniony jest tylko dla pojazdów służb ratowniczych oraz dla mieszkańców.
Ze względu na przebudowę i uporządkowanie układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ze względu na wykonanie dalszych prac modernizacyjnych nawierzchni, nadal zostaje zamknięte, prawdopodobnie do 10 września, skrzyżowanie ul. Sławkowskiej z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

Według szacunków MPWiK Sp. z o.o. przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na ul. Sławkowskiej kosztowała blisko 1,2 mln zł.
Generalnym wykonawcą zadania była firma STANWAL z Sosnowca. Za część bezwykopową odpowiedzialna była firma PER AARSLEFF POLSKA.