Sieć wodociągowa na os. Sigma w przebudowie

Sieć wodociągowa na os. Sigma w przebudowie

Już niebawem mieszkańcy jednorodzinnych budynków mieszczących się przy ulicy Długoszyńskiej będą mogli indywidualnie rozliczać się z dostawcą wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przystępuje do budowy nowego odcinka sieci wodociągowej biegnącego wzdłuż ulic osiedlowych. Każda z ponad 42 nieruchomości zyska własny przyłącz oraz własne urządzenie pomiarowe.
Obecnie istniejące budynki jednorodzinne w os. Sigma przy ulicy Długoszyńskiej zaopatrywane są w wodę pitną jednym rurociągiem ze wspólnym wodomierzem dla wszystkich odbiorców wody w/w osiedla. Oznacza to, iż pomimo szeregowej zabudowy, jaka występuje na osiedlu, mieszkańcy rozliczani byli tak jak lokatorzy w budynkach wielolokalowych. Także obecny stan techniczny wodociągu wpłynął na przyspieszenie decyzji o jego przebudowie i remoncie.
W tym celu powstaną dwa ciągi sieci wodociągowej połączone pierścieniowo. Zaprojektowano także indywidualne przyłącza wodociągowe do każdej posesji, zakończone studzienką wodomierzową z węzłem wodomierzowym. W przebiegu tras przyłączy wodociągowych na terenach posesji uwzględniono zagospodarowanie działki oraz przebieg istniejącego uzbrojenia takiego jak: kable teletechniczne, kable energetyczne, przyłącza kanalizacyjne oraz gazociągi.
Zgodnie z ustaleniami, po stronie odbiorców pozostanie jedynie wykonanie niewielkiej części przyłącza. Odcinka łączącego rurociąg uliczny z instalacją wewnętrzną budynku. W tym przypadku połączenie ze studzienką wodomierzową umiejscowioną na terenie posesji.
Z nowego układu wodociągowego mieszkańcy będą mogli korzystać już po 30 listopada 2008r. Na tyle bowiem zaplanowano prace w terenie. Jednak aby zgodnie z oczekiwaniami rachunki wystawiane były imiennie na każdego z odbiorców lub właściciela, każdy z mieszkańców dokonać musi obowiązku podpisania umowy z MPWiK Sp. z o.o. na świadczenie tego typu usług.
Umowa w sposób jasny precyzuje prawa i obowiązki stron. Zawarcie umowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest jednoznaczne z prawnym korzystaniem z produktów oferowanych przez Spółkę wodociągową .
Wnioski dotyczące zawarcia umowy są dostępne na stronie przedsiębiorstwa www.mpwik.jaworzno.pl oraz w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ul. Św. Wojciecha 34 43-600 Jaworzno; Dział Prawny stanowisko 0.4, tel. (0 32) 318 60 22/27, gdzie można uzyskać wszelkie szczegółowe informacje w tym zakresie.
Prace związane z przebudową wodociągu MPWiK wycenia na blisko 270 tyś. Generalnym wykonawcą zadania jest wyłoniona drogą przetargu firma TESAN z Mysłowic.