Sielec

Sielec

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 07.12.2012 od godziny 8:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Sielec 9 – 27 i Sielec 24 – 32 .

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.