Sikorskiego

Sikorskiego

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 11 stycznia 2016 roku, do godziny 14:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Sikorskiego.

Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.