Służby drogowe Wodociągów Jaworzno szykują się do zimy.

Służby drogowe Wodociągów Jaworzno szykują się do zimy.

Sezon zimowy może zaskoczyć w każdej chwili. Dlatego już teraz służby miejskie zakończyły przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń, które pracować będą przy usuwaniu oznak zimy z miejskich dróg i chodników.

W Dziale Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno od połowy października trwały prace związane z przygotowaniem do tegorocznej Akcji Zima. Zamontowane zostały pierwsze zgarniacze do pługów i piaskarek. W swoim magazynie zgromadziliśmy 800 ton soli, 50 ton piasku i 3 tony chlorku wapnia. Materiały te w miarę potrzeb oraz dostępności na rynku, będziemy uzupełniać – mówi Dyrektor Działu Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno Zbigniew Krepel.

Akcja Zima oficjalnie wystartowała początkiem listopada. Jednak pierwsze działania na drogach uzależnione są od pogody, która w tym roku zarówno dla kierowców, jak i dla samych drogowców jest łaskawa. Przy naszym położeniu geograficznym zakładamy, że Akcja Zima może być prowadzona do połowy kwietnia 2024 roku. W tym czasie 16 pojazdów technicznych – 8 pługopiaskarek oraz 8 ciągników, będzie czuwać nad tym, aby śnieg i lód nie zalegał na jaworznickich drogach, których łączna długości wynosi ponad 354 kilometrów. Czuwać będą również nad usuwaniem śniegu z chodników pierwszej i drugiej kategorii. A tych w Jaworznie, mamy ponad 300 330 m2. – dodaje Dyrektor KrepelW terenie samochody do zimowego utrzymania dróg, będą wspierane przez pracowników fizycznych. Tam gdzie ich dojazd będzie ograniczony lub technicznie niemożliwy, prowadzone będzie ręczne odśnieżanie. Standardowo nad wszystkim czuwać ma całodobowa obsługa dyspozytorska.

Kontrolę nad realizacją przyjętego harmonogramu prowadzić ma z ramienia miasta – Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie. Dział Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno będzie tylko bezpośrednim wykonawcą i organizatorem prac w terenie. Tak jak we wcześniejszych latach, dla mieszkańców w sprawach zimowego utrzymania dróg, uruchomiony został numer telefonu dyspozytorskiego (32 615 72 26) oraz adres mailowy oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl

Przed pierwszym opadem PAMIĘTAJMY!

Służby drogowe Wodociągów Jaworzno w imieniu miasta odśnieżają drogi krajowe oraz drogi miejskie. Drogi te zostały podzielone na trzy kategorie. Ma to wpływ na różnicowanie standardów i poziomu ich utrzymania. Czas reakcji do podejmowanych działań na danej drodze uzależniony jest m.in. od tego, do jakiej kategorii dana ulica należy. Podczas intensywnych opadów śniegu lub śniegu z deszczem w pierwszej kolejności, po ustaniu opadów, prace drogowców skupiają się na głównych drogach tranzytowych, przelotowych i wlotowych do miasta. Ma to zapewnić przejazd służb ratowniczych i środków komunikacji miejskiej. Dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji na drogach pierwszej kategorii, podejmowane są działania na jezdniach kategorii drugiej i trzeciej. Służby drogowe w okresie trwania Akcji Zima dyżurują przez całą dobę. Służby swoje działania podejmują, gdy zbliża się opad śniegu, występuje zagrożenie śliskością i gołoledzią, pada śnieg lub jest duża wilgotność, a temperatura zbliża się do 0C. Dlatego nie bądźmy zaskoczeni jeśli zobaczymy pługopiaskarkę posypującą czarną drogę mieszanką piasku i soli. To ma zapobiegać nadchodzącym opadom i śliskości.