Spacerowa, Matejki 33A

Spacerowa, Matejki 33A

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 31.03.2014 r., od godziny 09:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Spacerowej, Matejki 33A.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.