Spis telefonów

Spis telefonów

Pogotowie wod-kan 994 (numer wybieramy bez numeru kierunkowego)
Centrala 32 318-60-00
Sekretariat 32 318-60-12
Dyspozytor 32 616-41-45
Oczyszczalnia 32 616-70-22
Laboratorium 32 616-70-38
Punkt Obsługi Klienta 32 318-60-30
Windykacja 32 318-60-21
Biuro Zarządu 32 318-60-22
Punkt Obsługi Umów 32 318-60-27
Główny Technolog Wody 32 318-60-25
Zespół ds. Zamówień Publicznych 32 318-60-14
Dział Techniczny 32 318-60-44, 32 318-60-49, 32 318-61-26
Zespół ds. Montażu Wodomierzy 32 318-60-28
Zespół ds. Odczytów Wodomierzy 32 318-60-30
Dział Utrzymania Ruchu 32 318-60-42
Jednostka Realizująca Projekt 32 318-60-74
Dzieł Eksploatacji Sieci Wod-Kan 32 318-60-40, 32 318-61-40
Dział Wykonawstwa i Remontów 32 318-61-10
Dział Sprzedaży        32 318-60-20, 32 318-61-20