Spis telefonów

Spis telefonów

Pogotowie wod-kan

994 (numer wybieramy bez numeru kierunkowego)

Centrala

32 318-60-00

Sekretariat

32 318-60-12

Dyspozytor

32 616-41-45

Oczyszczalnia

32 616-70-22

Laboratorium

32 616-70-38

Punkt Obsługi Klienta

32 318-60-30

Windykacja

32 318-60-21

Biuro Zarządu

32 318-60-22

Punkt Obsługi Umów

32 318-60-27

Główny Technolog Wody

32 318-60-25

Zespół ds. Zamówień Publicznych

32 318-60-14

Dział Techniczny

32 318-60-44, 32 318-60-49, 32 318-61-26

Zespół ds. Montażu Wodomierzy

32 318-60-28

Zespół ds. Odczytów Wodomierzy

32 318-60-30

Dział Utrzymania Ruchu

32 318-60-42

Jednostka Realizująca Projekt

32 318-60-74

Dzieł Eksploatacji Sieci Wod-Kan

32 318-60-40, 32 318-61-40

Dział Wykonawstwa i Remontów

32 318-60-32

Dział Sprzedaży       

32 318-60-20, 32 318-61-20