Spokojna i łagodna zima w wodociągach

Spokojna i łagodna zima w wodociągach

W tym roku zima oszczędziła wodociągi. W całym sezonie odnotowano zaledwie dwa zgłoszenia związane z zamrożeniem wody na przyłączu. W porównaniu do ubiegłorocznej zimy, gdzie zgłoszeń było kilkaset, to niewielki i znikomy procent. Wodociągowcy tłumaczą to łagodną zimą oraz sporą ilością pokrywy śnieżnej, a także podjętymi działaniami naprawczymi.  Miesiąc luty i marzec 2012 roku na pewno zapisze się w kartach historii naszej firmy jako czas trudny i wymagający dodatkowego zaangażowania. Splot różnych okoliczności pokazał, że musieliśmy stawić czoła licznym zamrożeniom powstałym na sieci wodociągowej. Przez dwa miesiące przy usuwaniu usterek, wynikających z minusowych temperatur pracowało 40 osób. W tym czasie dostarczyliśmy mieszkańcom ponad 20 600 sztuk 10-litrowych worków z wodą. Spaliliśmy przy tym prawie 7 tys. litrów paliwa. Dla naszych służb była to prawdziwa szkoła przetrwania wspomina rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Akcja pochłonęła też sporo czasu, a także środków finansowych. Jednak ważne jest, że z tej mroźnej lekcji wodociągi wyciągnęły odpowiednie wnioski. Na podstawie zeszłorocznej sytuacji, w firmie opracowana została księga zarządzania kryzysowgo, zakupiony został dodatkowy sprzęt w tym: dużej mocy agregat prądotwórczy. Planowana jest także dalsza rozbudowa centrali telefonicznej oraz systemu  GIS w celu obsługi zdarzeń kryzysowych. Co ważne, w 2012 roku MPWiK zabezpieczył dodatkowe środki finansowe na modernizację sieci. Dzięki temu wymienione zostały prywatne przyłącza oraz sieć wodociągowa za ponad 300 tys. zł. Nowe rurociągi pojawiły się m.in. na ulicy Pracy, Żeromskiego Stokrotki, Zabłocie, Zdrowia oraz na ulicy Kilińskiego, która od lat wymagała interwencji w zakresie wymiany instalacji wod-kan.

Na całej długości ulicy Kilińskiego wymieniony został wodociąg, który zimą zamarzł i odciął od wody kilkadziesiąt posesji. Przy okazji wymiany wodociągu wymieniona została także sieć kanalizacyjna.  Spory zakresu oraz liczne uszkodzenia nawierzchni, zdecydowały o odbudowie drogi na całej jej szerokości. Niestety już teraz docierają do nas sygnały o niewielkich pęknięciach asfaltu. Jak zawsze w tego typu sytuacjach, wykonana nawierzchnia podlega gwarancji i oczywiście jak tylko pozwolą na to warunki klimatyczne, przeprowadzony zostanie przegląd techniczny, a wszystkie  uszkodzenia zostaną naprawionetłumaczy Grucel.

Pomyślnie, przez okres zimowy, prowadzone były także prace przy budowie unijnej kanalizacji. Oprócz przerwy świątecznej, prace realizowane były bez większych postojów. Sprzyjającym warunki pogodowe pozwoliły na prowadzenie robót kanalizacyjnych w trzech dzielnicach: Ciężkowicach, Górze Piasku oraz Długoszynie. Dzięki temu zaawansowanie projektu osiągnęło poziom ponad 70 procent. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia podłączeń kanalizacyjnych i nawierzchni, które zaczniemy odtwarzać w okresie wiosennym. Tu niestety  muszą panować znacznie cieplejsze temperaturywyjaśnia rzecznik MPWiK Sławomir Grucel i jednocześnie uspokaja. Wszystkie drogi naruszone podczas prowadzonych prac w ramach Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I” zostaną odtworzone i przywrócone – po tzw. „śladzie” – do stanu przed inwestycyjnego.