Spotkania z mieszkańcami

Spotkania z mieszkańcami

Ruszyły pierwsze prace kanalizacyjne w ramach unijnego Projektu „ Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”. Z tego tytułu MPWiK zaprasza mieszkańców osiedli: Pieczyska, Ciężkowice, Góra Piasku, Długoszyn na spotkania informacyjne.

 

Spotkania odbędą się:

– dla mieszkańców Pieczysk – 08 listopada 2011 r. o godz. 17:00, Gimnazjum nr 11, przy ul. Jana III Sobieskiego 61,
– dla mieszkańców Ciężkowic – 16 listopada 2011 r. o godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 18, przy ul. Ks. Mroczka 53 c,
– dla mieszkańców Długoszyna – 22 listopada 2011, o godz. 17:00, Klub „Pod Skałką”, ul. Dąbrowskiego 17,
– dla mieszkańców Góry Piasku – 23 listopada 2011, o godz 17:00, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Batorego 48.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje związane z:

– harmonogramem realizowanych prac

– technicznymi wariantami podłączenia się do kanalizacji sanitarnej

– łatwym i tanim sposobem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej

– uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” to jedna z większych inwestycji rozpoczynających się na terenie naszego miasta. Jej koszt to ponad 206 mln zł brutto, z czego 110 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności.

W efekcie realizowanego przedsięwzięcia, w czterech osiedlach naszego miasta: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni, a także Stacja Uzdatniania Wody SUW „Piaskownia”.

Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co będzie wiązało się z likwidację uciążliwych i często nieszczelnych szamb, a to z kolei przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych. Jest to niezmiernie ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń jaworznian.

Więcej na temat Projektu oraz prowadzonych prac można dowiedzieć się na stronie

www.kanalizacja.jaworzno.pl

Kontakt:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Jednostka Realizująca Projekt, ul. św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

Tel/fax. (48 32) 318 60 74, e-mail: jrp@mpwik.jaworzno.pl