Spotkanie z mieszkańcami Ciężkowic

Spotkanie z mieszkańcami Ciężkowic

15 czerwca o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 18 w Ciężkowicach odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami dzielnicy. Spotkanie w całości poświecone zostało Projektowi „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”. Po raz pierwszy przedsięwzięcie w takiej formie zostało zaprezentowane mieszkańcom Ciężkowic, którzy tłumnie przybywając na spotkanie wykazali zainteresowanie tym ważnym tematem.
Główne cele i założenia Projektu w kilku slajdach przedstawił Prezes MPWiK Józef Natonek. Jak wiadomo Projekt realizowany będzie do 2013 roku w 4 dzielnicach naszego miasta (Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice i Pieczyska). Jego wartość to 206 mln. zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności stanowi 110 mln zł, pozostała cześć pochodzi z pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW oraz ze środków własnych Spółki i Gminy. Pierwsze prace w Ciężkowicach mogą rozpocząć się już w czwartym kwartale 2011r. Taki szybki termin realizacji wynika z faktu, iż zgodnie z dyrektywami unijnymi, do 2015 roku blisko 95% mieszkańców Jaworzna musi być podłączonych do kanalizacji – tłumaczył Prezes MPWiK Józef Natonek.
Wiadome jest, iż realizacja Projektu to ogromna szansa dla miasta i mieszkańców dzielnicy. Oprócz stałego i szczelnego odbioru ścieków, mieszkańcy będą mogli liczyć na poprawę, jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby, a co najważniejsze na nowoczesną dzielnicę bez nieprzyjemnych zapachów wydzielanych z nieszczelnych szamb.
Podczas spotkania mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w rozmowie. Z sali usłyszeć można było konkretne oraz merytoryczne pytania, głównie związane technicznymi możliwościami podłączenia się do kanalizacji. Poza tym każdy uczestnik spotkania, mieszkaniec Ciężkowic przy uruchomionych stanowiskach komputerowych, mógł zapoznać się z mapą projektu oraz z indywidualnym przebiegiem swojego przyłącza kanalizacyjnego.
Tego typu spotkania organizowane będą w każdej dzielnicy, która objęta jest projektem. Już teraz mieszkańcy Góry Piasku, Ciężkowic, Długoszyna i Pieczysk mogą kierować wszelkie zapytania dotyczące projektu i przyłączenia się do Jednostki Realizujące Projekt, ul. Św. Wojciecha 34, tel. (032) 318 60 74 oraz drogą elektroniczną email: jrp@mpwik.jaworzno.pl. Projekt posiada także własna stronę internetowa www.kanalizacja.jaworzno.pl.