Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Jeleń Łęg

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Jeleń Łęg

Z dniem 10 października w Jeleniu Łęgu rozpoczęły się pierwsze wykopy pod ułożenie rur i studni kanalizacyjnych. Z tego tytułu jaworznickie wodociągi zapraszają wszystkich mieszkańców osiedla Łęg, na spotkanie informacyjne poświęcone powyższym pracom. Spotkanie odbędzie się 27 października 2016 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Domu Kultury przy ul. Wiosny Ludów 1 Wśród tematów poruszanych podczas spotkania będzie m.in.: harmonogram i zakres robót, techniczne warianty i możliwości podłączania się do kanalizacji sanitarnej, a także system finansowania prywatnych przyłączy kanalizacyjnych.