Spotkanie z mieszkańcami os. Bory.

Spotkanie z mieszkańcami os. Bory.

01Rusza druga faza Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Jej koszt to ponad 63 mln zł netto, z czego ponad 26 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności. W efekcie realizowanego przedsięwzięcia ponad 2 000 mieszkańców osiedla Bory i Warpie oraz ulic Lipinka, Koniówki i Ogrodowej  zyska możliwość podłączenia się do kanalizacji. Rozbudowie i modernizacji poddana zostanie także oczyszczalnia ścieków Jeleń – Dąb.

Wkrótce na terenie osiedla Bory, rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Z tego tytułu wodociągi wraz z miastem pragną zaprosić wszystkich mieszkańców osiedla, na spotkanie informacyjne poświęcone właśnie budowie kanalizacji sanitarnej.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2014 r. (środa) o godzinie 17:00, w Szkole Podstawowej nr 14, ul. Niemcewicza 7a.
Na spotkaniu przybliżone zostaną informacje związane z:

– harmonogramem i zakresem planowanych robót w dzielnicy
– technicznymi wariantami podłączania się do kanalizacji sanitarnej,
– systemem dotacji do budowy prywatnych przyłączy kanalizacyjnych.