Spotkanie z mieszkańcami os. Warpie

Spotkanie z mieszkańcami os. Warpie

Rusza druga faza Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Jej koszt to ponad 63 mln zł netto, z czego ponad 26 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności. W efekcie realizowanego przedsięwzięcia ponad 2 000 mieszkańców osiedla Bory i Warpie oraz ulic Lipinka, Koniówki i Ogrodowej zyska możliwość podłączenia się do kanalizacji.

Rozbudowie i modernizacji poddana zostanie także oczyszczalnia ścieków Jeleń – Dąb.
Wkrótce na terenie osiedla Warpie, rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Z tego tytułu wodociągi wraz z miastem pragną zaprosić wszystkich mieszkańców osiedla, na spotkanie informacyjne poświęcone właśnie budowie kanalizacji sanitarnej.
Spotkanie odbędzie się 28 maja 2014 r. (środa) o godzinie 17:00, w Zaspole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Północna 9a.
Na spotkaniu przybliżone zostaną informacje związane z:
– harmonogramem i zakresem planowanych robót w dzielnicy
– technicznymi wariantami podłączania się do kanalizacji sanitarnej,
– systemem dotacji do budowy prywatnych przyłączy kanalizacyjnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.