Spotkanie z mieszkańcami osiedla Byczyna.

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Byczyna.

Na przełomie maja i czerwca br. w Byczynie rozpoczną się prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach prac, które zaplanowane zostały na 18 miesięcy, powstanie około 26 km sieci sanitarnej dla 3523 mieszkańców oraz modernizowana zostanie sieć wodociągowa o łącznej długości 10 km.

Z tego tytułu MPWiK w Jaworznie pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców osiedla Byczyna, na spotkanie informacyjne poświęcone powyższym pracom, które odbędzie się:

7 czerwca 2017 r. (środa) o godzinie 17:00 w Klubie NIKO przy ul. Korczyńskiego 10.

 

Na spotkaniu przybliżone zostaną informacje związane z:

  • harmonogramem i zakresem planowanych robót w dzielnicy,
  • terminami i technicznymi wariantami podłączania się do kanalizacji sanitarnej,
  • systemem finansowania prywatnych przyłączy kanalizacyjnych.