Stara Huta

Stara Huta

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 29 i 30.10.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Czarnieckiego, Staszica, Pułaskiego, Trauguta, Robotniczej oraz Asnyka od nr 4 do nr 20.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.