Starowiejska

Starowiejska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 16.12.2014 r., od godziny 09:00 do godziny 14:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Starowiejskiej od nr 27 do nr 62.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.