Stroma, Bielańska

Stroma, Bielańska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 01.04.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 14:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Stroma 1-11a, 2-10, Bielańska 2.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.