Stroma

Stroma

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  14.04.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 13:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Stromej.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.