Stroma

Stroma

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 27.06.2014 r., od godziny 12:00 do godziny 14:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Stromej. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.