Sukcesywna dostawa ręczników w 2019 r.

Sukcesywna dostawa ręczników w 2019 r.

Zapytanie ofertowe: 
Sukcesywna dostawa ręczników w 2019 r.

Termin realizacji:
Od 01.01.2019 do końca 2019 roku

Miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę oznaczoną :”Oferta na sukcesywną dostawę ręczników dla Wodociągów Jaworzno Spółka z o.o. w 2019 r. ” z dopiskiem nie otwierać przed 05.11.2018 r. godz. 12.10 należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno
 

Termin składania ofert:
05.11.2018 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2018 r. o godz. 12.10

Osoba kontaktowa:

 
Zamawiana ilość ręczników to 650 szt. sukcesywnie przez cały rok 2019 r.

Opis produktu:

 • wymiary 140 cm x 70 cm
 • od 500 g/m2 do 600 g/m2 wyprodukowany z najwyższej jakości przędzy klasyczne Ring Spun ,
 • 100% bawełny,
 • jednobarwny, różne kolory;
 • spełniający normę PN-EN 14697:2007;
 • jakość pierwsza;
 • oznaczony certyfikatem Oeko-Tex® Standard 100;
 • dostawa ręczników na koszt oferenta;

 
Złożona oferta powinna zawierać:

 • Nazwę i adres oferenta
 • Termin ważności oferty – minimum 30 dni
 • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
 • Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

 • Cena 100 %