Sukcesywna dostawa ręczników w 2024 roku

Sukcesywna dostawa ręczników w 2024 roku

Termin realizacji:

Od 01.01.2024 do końca 2024 roku

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Oferta na sukcesywną dostawę ręczników dla Wodociągów Jaworzno Spółka z o.o. w 2024 r.” z dopiskiem nie otwierać przed 08.12.2023 r. godz. 12.15 należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

Termin składania ofert:

08.12.2023 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2023 r. o godz. 12.15

Osoba kontaktowa:

  • inż. Paweł Archamowicz – Specjalista ds. BHP i ppoż.

tel. (032) 318-60-39

E-Mail pawel.archamowicz@wodociagi.jaworzno.pl

            bhp@wodociagi.jaworzno.pl

Zamawiana ilość ręczników to ok. 600 szt. sukcesywnie przez cały rok 2024 r.

Opis produktu:

– wymiary 140 cm x 70 cm

– od 500 g/m2 do 600 g/m2 wyprodukowany z najwyższej jakości przędzy klasyczne Ring Spun ,

– 100% bawełny,

– jednobarwny, różne kolory;

– spełniający normę PN-EN 14697:2007;

– jakość pierwsza;

– oznaczony certyfikatem Oeko-Tex® Standard 100;

– dostawa ręczników na koszt oferenta;

Złożona oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta
  • Termin ważności oferty – minimum 30 dni
  • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
  • Do oferty należy dołączyć wzory oferowanego asortymentu oraz kartę katalogową produktu, jednocześnie zamawiający informuje, że nie ma obowiązku zwracania załączonych próbek.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

  • Cena 60 %
  • Jakość 40 %