Sulińskiego

Sulińskiego

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac przyłączeniowych w dniu 05.02.2015 r., od godziny 09:00 do godziny 19:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Chopina (od nr 96 do torów) oraz przy ul. Sulińskiego od 7 do 31, od 2 do 28.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.