Sulińskiego

Sulińskiego

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 03.03.2014 r., od godziny 09:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Chopina 96, Sulińskiego od nr 7 do 27 i od nr 4 do 26.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.