ŚWIATOWY DZIEŃ MONITORINGU WODY

ŚWIATOWY DZIEŃ MONITORINGU WODY

18 września obchodzony był Światowy Dzień Monitoringu Wody. To dobry moment, aby przypomnieć, kto na terenie Jaworzna czuwa nad jakością wody, która płynie w naszych kranach.  

W Jaworznie jest 96 punktów monitoringowych. Zlokalizowane są one na obszarze całego miasta m.in. w prywatnych domach, szkołach, zakładach produkcyjnych itp. W skali roku próbkobiorcy pracujący w laboratorium Wodociągów Jaworzno pobierają ponad 2 000 próbek wody zimnej, które następnie kierowane są do badania. Przygotowane do badań próbki wody, poddawane są badaniom fizykochemicznym i mikrobiologicznym przez zespół wykwalifikowanych laborantów. W ciągu jednego roku kalendarzowe są oni w stanie wykonać powyżej 30 000 analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. 

Woda, zanim trafi do naszych kranów, przechodzi rygorystyczny system kontroli jakości. Jej parametry badane są na każdym etapie. Na ujęciu, jako woda surowa oraz przed wtłoczeniem do sieci, jako woda już uzdatniona. Na zbiornikach, przepompowniach, punktach zakupowych oraz bezpośrednio u odbiorców, we wspomnianych właśnie 96 punktach monitoringowych. 

Nad bezpieczeństwem wody w Jaworznie czuwa:

  • wewnętrzne laboratorium Wodociągów Jaworzno – jako producent wody na etapie uzdatniana i dystrybuowania jej do sieci i domów mieszkańców,
  • zewnętrzne, akredytowane laboratorium – podobnie jak laboratorium wodociągów, bada wodę w sieci, na etapie jej produkcji i dystrybucji,  
  • Sanepid w Jaworznie –  bada wodę jako organ nadzorujący i kontrolujący jakość wody. 

Dodatkowo od 2012 roku w Wodociągach Jaworzno stosowany jest system biomonitoringu. Jest to metoda wykorzystująca organizmy żywe –  małże słodkowodne i ich naturalne zachowania oraz reakcje, jako wskaźnik kontrolujący czystość wody powierzchniowej, ujmowanej na ujęciu Piaskownia. 

Tak przebadana i kontrolowana na każdym etapie jaworznicka woda, spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.