Światowy Dzień Toalet

Światowy Dzień Toalet

19 listopada przypada Światowy Dzień Toalet. U niektórych z nas, z tego powodu może pojawić się delikatny uśmiech i zmieszanie na twarzy, ale naprawdę takie święto istnieje. Zostało ono utworzone z ważnych powodów. Powołana w 2001 roku w Singapurze Światowa Organizacja Toaletowa, podjęła się prowadzenia wszelkich starań i działań mających na celu podwyższenie standardów toalet i sanitariatów na świecie. Ze szczególnym uwzględnieniem szaletów publicznych. Ale nie tylko szaletów miejskich, bo jak się okazuje brak dostępu do sanitariatu, czy kanalizacji to problem globalny. A ewentualne zmiany klimatyczne, powodzie również mają wpływ na sytuację sanitarną w miejscach i krajach słabo rozwiniętych.

Międzynarodowe dane wskazują, że na świecie blisko 3 mld ludzi cierpi na brak toalet, a swoje potrzeby załatwiają w miejscach publicznych i na terenach użytkowych. Brak dostępu do toalet, a także brak systemowego układu kanalizacyjnego, a co za tym idzie brak możliwości prawidłowego oczyszczania ścieków na takich obiektach jak oczyszczalnie ścieków, powoduje wzrost ryzyka epidemiologicznego
i wzrost infekcji pasożytniczych.

Również w Polsce, według badań prowadzonych na przestrzeni lat przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że około 900 tysięcy mieszkań nie posiada własnej toalety. Tak więc kultowe wychodki, zwane Sławojkami wciąż funkcjonują w naszej przestrzeni i to nie zawsze w przestrzeni wiejskiej.

Pisząc o Światowym Dniu Toalet nie sposób nie wspomnieć o zasadach korzystania z urządzeń sanitarnych, którymi nieczystości bytowe trafiają do sieci kanalizacyjnej, a następnie
do oczyszczalni. Mówiąc wprost o tym czego nie powinniśmy wrzucać do naszej domowej oraz publicznej toalety. Do toalety powinniśmy wrzucać tylko i wyłącznie papier toaletowy. Inne niepożądane materiały oraz środki higieniczne mogą prowadzić do jej zatkania oraz w dalszej perspektywie do zatorów na sieci kanalizacyjnej. Do przysłowiowego „kibelka” nie należy wrzucać: chusteczek higienicznych, pampersów, podpasek, włosów, patyczków do uszu,  przepalonego oleju, resztek jedzenia, leków, igieł oraz gruzu, popiołu, farb i lakierów.

Światowy Dzień Toalety jest więc próbą przełamania w XXI wieku, tego wstydliwego tematu oraz okazją do zwrócenia uwagi na poważne konsekwencje zdrowotne płynące
z niewłaściwego stanu i poziomu systemu sanitarnego.

***

W Jaworznie przez 11 lat realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, czyli od października 2011 roku miasto wraz ze spółką wodociągową wybudowało oraz zmodernizowało ponad 150 km sieci wod-kan za kwotę ponad 320 mln zł.W tym okresie, przy wsparciu Unii Europejskiej, powstała kanalizacja
w 9 dzielnicach – Pieczyskach, Długoszynie, Ciężkowicach, Górze Piasku, Warpiu, Borach, Byczynie, Jeleniu, Dąbrowie Narodowej, dla ponad 23 tysięcy mieszkańców. Oprócz kanalizacji w 2013 roku wybudowano nowoczesne ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. Całkowicie odnowiono oczyszczalnię ścieków wraz z jej układem technologicznym, dostosowując ją do przyjęcia nowych ładunków ściekowych z nowo kanalizowanych dzielnic Jaworzna oraz przystosowując obiekt do oczyszczania ścieków pod względem zmieniających i zaostrzających się przepisów prawa i parametrów oczyszczania ścieków.

Więcej informacji na temat akcji można przeczytać także na stronie: