Światowy Dzień wody 2019

Światowy Dzień wody 2019

Woda dla wszystkich. Pod takim hasłem w 2019 roku odbywa się Światowy Dzień Wody. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, woda jest twoim prawem. Można przeczytać na stronie Światowego Dnia Wody http://www.worldwaterday.org. Jak podkreślają twórcy oraz międzynarodowi działacze, chodzi o to by „Nie pozostawić nikogo w tyle” i zgodnie z zakresem zrównoważonego rozwoju, stworzyć możliwości dostępu do bezpiecznej wody dla wszystkich do 2030 roku.

Dziś wciąż pomimo rozwoju technologii i systemów uzdatniania wody, miliardy ludzi na Świecie żyje bez dostępu do czystej wody. Coroczny Światowy Dzień Wody, przypadający na 22 marca, ma zwracać uwagę na problemy związane z kryzysem wodnym poprzez wyjaśnienie powodów, dla których tak wielu ludzi pozostało w tyle. Skąd wzięły się tak olbrzymie i niesprawiedliwe dysproporcje z dostępem do bezpiecznej wody. Światowy Dzień wody ma szczególnie zwrócić uwagę na zasoby wodne w krajach ubogich, słabo rozwiniętych gospodarczo. Na fakt, że dostęp do wody stanowi podstawę zdrowia publicznego, a zatem ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i stabilnego i prosperującego świata. Nie możemy iść do przodu jako globalne społeczeństwo, podczas gdy tak wielu ludzi żyje bez bezpiecznej wody – alarmują działacze UN-WATER.

W Jaworznie woda w ponad 95% produkowana jest na ujęciach własnych – 4 ujęciach głębinowych i 1 ujęciu powierzchniowym. Jaworznicka woda cechuje się dobrą jakością oraz dużą zawartością składników mineralnych, w tym wapnia i fosforu. Spełnia ona wszelkie normy i wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kontrola produkowanej i uzdatnionej wody prowadzona jest na każdym etapie. Kontroli poddawane są próbki wody surowej, uzdatnionej oraz bezpośrednio u odbiorców. Rocznie laboratorium spółki wykonuje ponad 35 tysięcy analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody.

***

Z okazji Światowego Dnia Wody, Wodociągi Jaworzno już po raz jedenasty organizują swój Dzień Otwarty, podczas którego zaprezentowane zostaną systemy uzdatniania i dystrybucji wody pitnej. Wśród nich: filtracja wody na filtrach piaskowych i węglowych, naświetlanie lampami UV oraz system ozonowania, który był przedmiotem wizyty w 2018 roku delegacji z Tanzanii. Wszystko to i wiele innych obiektów oraz urządzeń zostanie pokazane zapisanym uczestnikom już w najbliższą sobotę 23 marca.