Światowy Dzień wody 2021

Światowy Dzień wody 2021

Światowy Dzień Wody to istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi. Święto przypada każdego roku w dniu 22 marca. Zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego głównym celem jest podkreślenie znaczenia wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata, a także podkreślenie znaczenia wody w życiu człowieka. Coroczne Święto Wody ma również zwracać uwagę na podejmowanie działań zmierzających do ochrony jej zasobów.
Każdego roku Światowy Dzień Wody odbywa się pod innym hasłem. W tym roku motywem przewodnim jest hasło „docenianie wody”. Chodzi o docenienie znaczenia wody w naszym codziennym życiu, w naszym zdrowiu, w gospodarstwie domowym, w produkcji żywności, czy w przemyśle i ekonomii.O doceniania i szanowanie zasobów wody z korzyścią dla wszystkich. Zwłaszcza dla przyszłych pokoleń. Dziś wciąż pomimo rozwoju technologii, systemów uzdatniania i kontroli jakości wody, miliardy ludzi na świecie żyje bez dostępu do czystej wody pitnej. A przecież dostęp do wody stanowi podstawę zdrowia publicznego. Ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Dlatego ochrona źródeł wody oraz zabezpieczenie systemu zaopatrzenia w wodę przed zanieczyszczeniem stanowi podstawowy sposób ochrony jakości wody pitnej.


W Jaworznie woda pitna w ponad 95% produkowana jest na ujęciach własnych – 4 ujęciach głębinowych i 1 ujęciu powierzchniowym. Jaworznicka woda cechuje się dobrą jakością oraz dużą zawartością składników mineralnych, w tym wapnia i fosforu. Spełnia ona wszelkie normy i wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kontrola produkowanej i uzdatnianej wody prowadzona jest na każdym etapie. Kontroli poddawane są próbki wody surowej, uzdatnionej na ujęciach oraz próbki wody pobrane bezpośrednio u odbiorców. Rocznie laboratorium spółki wykonuje ponad 35 tysięcy analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody.