Światowy Dzień wody 2022

Światowy Dzień wody 2022

Światowy Dzień Wody to istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi, któremu bliska jest idea czystej i zrównoważonej niebieskiej planety. Każdego roku Święto Wody przypada w dniu 22 marca. Zostało ono ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego głównym celem jest podkreślenie znaczenia wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata, a także podkreślenie ważnej roli wody w życiu człowieka. Coroczne Święto Wody ma również zwracać uwagę na podejmowanie działań zmierzających do ochrony zasobów wody w kraju i na świecie.
Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody brzmi „GROUNDWATER – MAKING THE INVISIBLE VISIBLE” (Wody podziemne. Ukryte źródła). Jak sama nazwa mówi, odnosi się do wód podziemnych, które bogate są m.in. w składniki mineralne takie jak sód, potas, magnez, czy wapń. Wody głębinowe, zalegające głęboko pod warstwami nieprzepuszczalnymi, są bezpieczne pod względem mikrobiologicznym oraz wolne od zanieczyszczeń antropologicznych. Natomiast wody zalegające na niższych głębokościach, tzw. wody przypowierzchniowe (zwane też wodami zaskórnymi) z reguły są bardziej narażone na działania człowieka, przemysłu, czy środków ochrony roślin, które stosowane są w rolnictwie. Dlatego muszą one podlegać większej ochronie, gdyż w najbardziej suchych częściach świata wody gruntowe stanowią jedyne źródło wody pitnej dla ludzi.
Wody podziemne stanowią jeden z bardzo istotnych elementów obiegu wody w przyrodzie. Zasilanie wód podziemnych jest zależne od czynników klimatycznych, ukształtowania terenu oraz od przepuszczalność podłoża, czyli zdolność przewodzenia wody przez skały. Źródłem zasilania są przede wszystkim opady. Dlatego też można powiedzieć, że wody gruntowe to przefiltrowane wody opadowe, które migrują i nie znają granic. Jej magazynowanie wymaga dziesiątków lub setek lat. Znaczne eksploatowanie wód gruntowych obniża ich zwierciadło, w związku z czym mogą one być coraz trudniej dostępne.


W Jaworznie ponad 50% wody dostarczanej mieszkańcom Jaworzna pochodzi z ujęć głębinowych. Na terenie miasta mamy 4 ujęcia głębinowe i 1 ujęcie powierzchniowe. Jaworznicka woda cechuje się dobrą jakością oraz dużą zawartością składników mineralnych, w tym wapnia i fosforu. Spełnia ona wszelkie normy i wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kontrola produkowanej i uzdatnianej wody prowadzona jest na każdym etapie. Kontroli poddawane są próbki wody surowej, uzdatnionej na ujęciach oraz próbki wody pobrane bezpośrednio u odbiorców. Rocznie laboratorium spółki pobiera ponad 3 000 próbek wody, dla których wykonuje się ponad 33 000 oznaczeń i analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody.