Szanowni Mieszkańcy!

Szanowni Mieszkańcy!

Na skutek suszy hydrologicznej i niskich poziomów wody w studniach głębinowych na ujęciu Galmany, a także w celu zapewnienia Państwu stałych i bieżących dostaw wody pitnej, w dniu 18 grudnia 2011 roku na sieci wodociągowej prowadzone były prace regulacyjne i przełączeniowe.

Na skutek powyższych działań w dzielnicy Góra Piasku, Warpie, Śródmieście, Podwale, oraz na osiedlu Gigant mogły pojawić się czasowe zmiany fizykochemiczne wody, wpływające bezpośrednio na jej jakość i wykorzystanie.
Osoby, które z tytułu wyżej prowadzonych prac poniosły jakiekolwiek straty lub koszty, prosimy o pisemne zgłaszanie sprawy w siedzibie MPWiK.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.