Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w okresie utrzymujących się upałów na skutek dużego rozbioru wody, mogą pojawić się spadki ciśnienia wody lub czasowe jej braki. Największy rozbiór wody obserwowany jest w godzinach od 18:00 do 21:00, a związany m.in. z masowym podlewaniem zieleni, czy myciem samochodów. Dlatego prosimy aby w czasie upalnych dni racjonalnie zużywać wodą na cele gospodarcze, a jeśli to możliwe wodę do podlewania ogrodu zmagazynować w trakcie dnia, tak aby wieczorem zapewnić ją do celów spożywczych i higienicznych.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie ujęcie głębinowe na terenie Jaworzna pracują pełną mocą produkcyjną, a ich zasoby podczas czerwcowych opadów zostały uzupełnione.