Szansa dla niezdecydowanych

Szansa dla niezdecydowanych

Jeśli ktoś nie zdecydował się jeszcze na podpisanie umowy z wodociągami, ma na to niecały miesiąc. W przyszłości tak korzystne warunki finansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego mogą już nie funkcjonować. Wiadomo, że złożony w czerwcu br. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został rozpatrzony pozytywnie. Wniosek złożył MPWiK i dotyczył przyznania mieszkańcom Jaworzna dodatkowych pieniędzy na budowę prywatnych przyłączy kanalizacyjnych.

Dzięki rozstrzygnięciu osoby, które w 2012 roku podpisały umowy z wodociągami na wykonanie podłączenia kanalizacyjnego, zyskają dodatkowy zwrot części kosztów budowy przyłącza. Połączenie tego wsparcia, z dotacją uruchomioną przez Prezydenta Miasta (zwrot kosztów budowy przyłącza w wysokości 50 %, jednak nie więcej niż 2000 zł), stwarza niespotykaną i niepowtarzalną okazję realizacji przyłącza kanalizacyjnego, przy niewielkim udziale środków własnych mieszkańca.

Ta atrakcyjna oferta, może się już nie powtórzyć.  Osoby, które do tej pory nie zdecydowały się na zawarcie umowy z wodociągami, będą mogły  liczyć wyłącznie na dotację z gminy lub na pokrycie kosztów budowy przyłącza w całości z własnych środków. Dla niektórych i to może okazać się dużym obciążeniem. Dlatego zachęcam i przekonuje, że dzięki tak przygotowanemu wsparciu, podłączenie do kanalizacji staje się łatwe i niedrogie. Oprócz dotacji z NFOŚ umowa zapewnia: pełną obsługę dokumentacyjną, rozłożenie pozostałych  płatności na nieoprocentowane raty i 10 lat  gwarancji na zrealizowaną usługę – wyjaśnia  rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Dlatego też, MPWiK ogłasza kolejny nabór wniosków o zawarcie umowy
o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego. Ostateczny termin zawierania umów mija z dniem 15 grudnia 2012r.

 

UWAGA! Mieszkaniec finansuje podłączenie kanalizacyjne tylko na terenie swojej nieruchomości. Czyli odcinek od granicy posesji do budynku.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. św. Wojciecha 34 w dziale JRP oraz pod numerem tel. (32) 3186074, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

***

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I to jedna
z największych miejskich inwestycji od kilkudziesięciu lat. W jej wyniku powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz Stacja Uzdatniania Wody.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (to łącznie 110 mln zł z 206,3 mln zł wartości całego projektu). Inwestycja zakłada wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby,
a także dostosowania gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Prace prowadzone będą w dzielnicach Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice
i Pieczyska. Projekt zakłada również budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” wraz z siecią wodociągów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wzór umowy